S.M.A.R.T.

Letné kurzy anglického jazyka - Summer Camp

Denný tábor pre deti vo veku 6-14 r.  

Kurz ponúka:

- interaktívnu formu vyučovania zameranú na rozprávanie a počúvanie, moderné     učebné materiály obohatené pesničkami

- individuálny prístup a zaujímavé témy prispôsobené veku študentov

- výučbu iba v cieľovom jazyku

- zábavné učenie v malých skupinkách rovesníkov, kamarátov

- spoluprácu so skúsenými lektormi v oblasti vyučovania detí

- sebavedomie používať jazyk aj mimo triedy


Kurzy sú vedené hravou formou a zamerané najmä na konverzáciu, ktorá je výlučne v anglickom jazyku.

Prostredníctvom hier, pesničiek, krátkych filmov, časopisov, súťaží,... sa Vaše deti oboznamujú s jazykom, novou slovnou zásobou.

CELODENNÝ SUMMER CAMP - cena 130,- EUR/os.

Každý deň od 8:00-16:15

Kurz zahŕňa:

  • 20 vyučovacích hodín angličtiny so skúseným lektorom
  • Učebné materiály, materiály na sprievodné aktivity /craft activities
  • Pedagogický dozor počas celého pobytu v našej škole / viac ako 8 hodín
  • Certifikát
  • Každý deň 2 x ľahký snack. Snacky sú vo forme ovocia, croissantov, jogurtov, a pod. Samozrejme v prípade požiadavky vieme stravu prispôsobiť stravovacím návykom, požiadavkám dieťaťa.
  • Obed /v reštauračnom zariadení/ Deti si budú môcť vybrať z ponuky denného menu. (zvyčajne sú v ponuke 3 jedlá )
  • Pitný režim

Garantujeme Vám malé skupinky (4-6 detí v jednej skupinke), čo zaručuje väčší individuálny prístup lektora ku každému dieťaťu a deťom umožňuje vyššiu aktivitu počas pobytu v našej škole.


Viac info na tel. čísle 0948 781 888 alebo cez kontaktný formulár.