SMART Doučovanie


Efektívne kurzy na zvládnutie testovania, prijímacích pohovorov, zlepšenia prospechu v škole alebo udržania vynikajúcich študijných výsledkov.


Kurz ponúka:

 • tvorivý a individuálny prístup k jednotlivým úlohám
 • vytváranie priestoru pre efektívne napredovania a kreativitu študenta
 • dôsledné vychádzanie z učebných osnov, z učebných plánov a metodík výuky
 • individuálny prístup lektorov s dlhoročnými a bohatými skúsenosťami v oblasti doučovania žiakov základných a stredných škôl
 • opakovanie a utvrdzovanie učiva
 • bezplatné testovanie študentov na začiatku kurzov, počas kurzov a na konci kurzov


SMART DOUČOVANIE ponúka nasledovné kurzy a služby v oblasti doučovania:

 • doučovanie žiakov základných a stredných škôl v rámci predmetov ZŠ a SŠ (slovenský jazyk, cudzie jazyky – anglický jazyk, nemecký jazyk)
 • príprava na prijímacie pohovory na osemročné gymnáziá
 • príprava na prijímacie pohovory na štvorročné gymnáziá a stredné školy
 • príprava na prijímacie pohovory na vysoké školy


Formy kurzu:

 • individuálny SMART kurz one-to-one (najefektívnejšia forma výučby, kde sa lektor venuje iba Vám)
 • skupinový SMART kurz (iba pre organizované skupinky kamarátov/rovesníkov, max. 4 študenti)


Pred začiatkom kurzu:

 • určíme optimálnu intenzitu kurzu podľa Vášho harmonogramu s ohľadom na mimoškolské aktivity
 • nastavíme rozvrh, ktorý vyhovuje Vám (možnosť výučby aj počas víkendov)
 • zabezpečíme učebné materiály pre Vás

Kontaktný formulár

Dohodnite si Váš SMART DOUČOVANIE kurz ešte dnes na našom telefónnom čísle 0908 750 104 alebo nás kontaktujte priamo vyplnením krátkeho formuláru a my Vás budeme kontaktovať späť s cenovou ponukou a dôležitými informáciami.