Čečinová 21/a
821 05 Bratislava
Po-Pia
7:30 - 20:00
+421 948 781 888

INVESTÍCIA
DO VZDELANIA

V čom sme iní

INVESTÍCIA DO VZDELANIA
VAŠICH DETÍ

smart kids

JAZYKOVÝ ZÁKLAD
PRE VAŠE DETI

Jolly Phonics

MATURANTI využite jarné prázdniny prípravou na maturitu.

Vedieť viac

Zapíšte sa pomocou formulára alebo nás kontaktujte telefonicky.

Naše kurzy

SMART REAL WORLD

Efektívny kurz každodennej angličtiny na zvládnutie každodenných situácii.

Kurz ponúka:

 • reálne situácie zo života
 • maximálnu efektivitu a flexibilitu
 • intenzívne rozširovanie slovnej zásoby na zvládnutie bežných situácií
 • rozprávanie v cieľovom jazyku 
 • hodiny obohatené prácou online, youtube videami, podcastami

Formy kurzu:

 • individuálny  kurz ( one-to-one hodiny )
 • Duo  kurz ( 2 študenti )

Pred začiatkom Vášho kurzu:

 • bezplatne otestujeme Vašu jazykovú úroveň
 • zistíme Vaše silné a slabé stránky
 • určíme optimálnu formu a intenzitu kurzu
 • zabezpečíme učebné materiály pre Vás

Chcem sa spýtať      Ceny kurzu

SMART BUSINESS

Efektívny kurz na zlepšenie Vašej obchodnej angličtiny a zvýšenie sebaistoty v profesionálnych situáciách.

Kurz ponúka:

 • aktuálne business témy rozdelené do kľúčových oblastí (stretnutia, telefonovanie, prezentácie)
 • rozšírenie business slovnej zásoby 
 • využívanie interaktívnych učebných materiálov vyhotovených Cambridge University Press
 • online úlohy, DVD hodiny, youtube videá
 • nacvičovanie role-plays z reálnych business situácií

Formy kurzu:

 • individuálny  kurz ( one-to-one hodiny )
 • Duo  kurz ( 2 študenti )

Pred začiatkom Vášho kurzu:

 • bezplatne otestujeme Vašu jazykovú úroveň
 • zistíme Vaše silné a slabé stránky
 • určíme optimálnu formu a intenzitu kurzu
 • zabezpečíme učebné materiály pre Vás

Chcem sa spýtať      Ceny kurzu

SMART INTENSIVE

Ideálny kurz na zabezpečenie rýchleho pokroku vo výučbe a maximálne zlepšenie Vašej angličtiny za minimálny čas.

Kurz ponúka:

 • polointenzívne štúdium jazyka, v jazyku ste ponorený maximálne 6 vyučovacích hodín denne
 • simuláciu anglického prostredia, takže komunikujete výlučne v cieľovom jazyku
 • profit z individuálneho prístupu lektorov, ktorí sa venujú výlučne iba Vám
 • obohatenie vyučovacích hodín online prácou alebo DVD hodinami
 • komplexné zlepšenie jazykových schopností, budete komunikovať sebaisto
 • maximálnu flexibilitu, nakoľko si sami podľa vlastného diáru vyberiete štúdium v dopoludňajších alebo popoludňajších hodinách

Forma kurzu:

 • individuálny  kurz ( one-to-one hodiny 

Pred začiatkom Vášho kurzu:

 • bezplatne otestujeme Vašu jazykovú úroveň
 • zistíme Vaše silné a slabé stránky
 • určíme optimálnu intenzitu kurzu podľa Vášho harmonogramu
 • zabezpečíme učebné materiály pre Vás

Chcem sa spýtať      Ceny kurzu

SMART CONVERSATION

Ideálne riešenie pre zlepšenie konverzačných schopností a zručností v angličtine.

Kurz ponúka:

 • konverzáciu v anglickom jazyku obohatenú AUDIO nahrávkami, ktoré môžete počúvať doma, v aute, pri bežných domácich prácach
 • prehĺbenie slovnej zásoby a osvojenie si pohotových reakcií v cieľovom jazyku
 • komunikáciu na zvládnutie bežných situácií v každodennom živote (napr. nakupovanie, cestovanie, u lekára)
 • maximálny priestor na vyjadrenie Vašich myšlienok a postojov, ktorý umožní Vaše rýchle napredovanie
 • individuálny prístup a pútavé, dynamické hodiny

Forma kurzu:

 • individuálny  kurz ( one-to-one hodiny )
 • Duo  kurz ( 2 študenti )

Pred začiatkom Vášho kurzu:

 • bezplatne otestujeme Vašu jazykovú úroveň, na zvládnutie kurzu SMART CONVERSATION je potrebná úroveň „mierne pokročilý“
 • zistíme Vaše silné a slabé stránky
 • určíme optimálnu intenzitu kurzu podľa Vášho harmonogramu
 • zabezpečíme učebné materiály pre Vás

Chcem sa spýtať      Ceny kurzu

SMART PROFESSIONAL

Ideálne riešenie na získanie a zlepšenie jazykových zručností v anglickom odbornom jazyku.

Kurz ponúka:

 • najmodernejšie učebné materiály vyvinuté Cambridge University Press s dlhoročnými skúsenosťami v jazykových odborných oblastiach
 • individuálny prístup lektora, ktorý zabezpečí splnenie Vášho cieľa
 • rozšírenie a prehĺbenie odbornej slovnej zásoby
 • zvýšenie pocitu sebaistoty komunikovať v rôznych odborných situáciách používaním simulácií, role-plays a štúdií
 • maximálnu flexibilitu pri plánovaní hodín

SMART PROFESSIONAL ponúka nasledovné odborné oblasti jazykového napredovania:

 • Hotel Industry ( získanie jazykových vedomostí v oblasti hotelierstva)
 • Job-hunting ( príprava na zvládnutie pracovného pohovoru v angličtine)
 • Marketing ( získanie jazykových vedomostí v oblasti marketingu a reklamy)
 • Financial Sector ( získanie jazykových vedomostí v oblasti finančníctva)
 • Medicine ( získanie jazykových vedomostí v oblasti medicíny)
 • Legal English ( získanie jazykových vedomostí v právnickej oblasti)

Formy kurzu:

 • individuálny  kurz ( one-to-one hodiny )
 • Duo  kurz ( 2 študenti )

Pred začiatkom Vášho kurzu:

 • bezplatne otestujeme Vašu jazykovú úroveň, na zvládnutie kurzu SMART PROFESSIONAL je potrebná úroveň „mierne pokročilý“ alebo „pokročilý“
 • zistíme Vaše silné a slabé stránky
 • určíme optimálnu intenzitu kurzu podľa Vášho harmonogramu
 • zabezpečíme učebné materiály pre Vás

Chcem sa spýtať      Ceny kurzu

SMART KIDS

Efektívny kurz pre Vaše dieťa na oboznámenie sa s cudzím jazykom a prehĺbenie jazykových zručností a vedomostí.

Kurz ponúka: 

 • interaktívnu formu vyučovania zameranú na rozprávanie a počúvanie, moderné učebné materiály obohatené pesničkami, prácou s kartičkami
 • individuálny prístup a zaujímavé témy prispôsobené veku študentov, už od 6 rokov
 • výučbu iba v cieľovom jazyku
 • zábavné učenie 
 • spoluprácu so skúsenými lektormi v oblasti vyučovania detí
 • sebavedomie používať jazyk aj mimo triedy

Formy kurzu:

 • individuálny  kurz ( one-to-one hodiny )
 • Duo  kurz ( 2 študenti )

Pred začiatkom kurzu pre Vaše dieťa:

 • bezplatne otestujeme jeho jazykovú úroveň
 • zistíme silné a slabé stránky Vášho dieťaťa
 • určíme optimálnu intenzitu kurzu podľa harmonogramu mimoškolských aktivít Vášho dieťaťa
 • zabezpečíme učebné materiály 

Chcem sa spýtať      Ceny kurzu

JOLLY PHONICS

SMART Jolly Phonics

 • Chcete aby sa Vaše dieťa učilo správne rozprávať, čítať a písať po anglicky už od prvého kontaktu s angličtinou?
 • Chcete Vášmu dieťaťu uľahčiť nástup do školy, resp. učenie sa cudzieho jazyka nielen v predškolskom období, ale aj počas prvého roku v škole?
 • Aj Vaše dieťa sa môže naučiť správne vyslovovať, čítať a písať po anglicky za 1 rok.
 • Jolly Phonics je fonetická metóda, ktorá poskytuje deťom vo veku 4-8 rokov dôkladný základ pre naučenie sa čítať a písať v anglickom jazyku.
 • Počas prvých týždňov sa deti učia nielen zvuky anglickej abecedy, ale aj všetky zvuky, ktoré angličtina má, t.j. 42 zvukov, ako aj to, ako sa tieto zvuky píšu. S týmito vedomosťami pokračujú deti spájaním zvukov do slov a začínajú čítať. Zároveň si precvičujú písanie počúvaním zvukov hovoreného slova a identifikujú písmená, ktoré zodpovedajú týmto zvukom. Súčasne sa učia ako si poradiť s prvými nepravidelnými (nezbednými) slovíčkami. V tomto bode sú deti schopné samostatne čítať jednoduché knižky.
 • Deti, ktoré sa naučili čítať foneticky správne, dokážu prečítať aj neznáme slová. V rámci textu rozumejú ich významu, prípadne vedia nové slová zahrnúť do svojej aktívnej slovnej zásoby.
 • Dôvera, že rozprávajú, čítajú a píšu správne, dáva deťom ďalšiu motiváciu k učeniu sa cudzieho jazyka a zlepšuje ich šance sa daný jazyk naučiť skutočne dobre.

Chcem sa spýtať      Ceny kurzu

SMART SUMMER CAMP

Summer/Spring Camp

Efektívny letný/jarný kurz anglického jazyka  pre Vaše dieťa na oboznámenie sa s cudzím jazykom a prehĺbenie jazykových zručností a vedomostí počas letných/jarných prázdnin.

Kurz ponúka:

 • interaktívnu formu vyučovania zameranú na rozprávanie a počúvanie, moderné učebné materiály obohatené pesničkami, prácou s kartičkami
 • individuálny prístup a zaujímavé témy prispôsobené veku študentov
 • výučbu iba v cieľovom jazyku
 • zábavné učenie v malých skupinkách rovesníkov alebo kamarátov
 • spoluprácu so skúsenými lektormi v oblasti vyučovania detí
 • sebavedomie používať jazyk aj mimo triedy
 • kurzy sú vedené hravou formou a zamerané najmä na konverzáciu, ktorá je výlučne v anglickom jazyku
 • prostredníctvom hier, pesničiek, krátkych filmov, časopisov, súťaží  sa Vaše deti oboznamujú s jazykom, novou slovnou zásobou

Termíny kurzu:

13.7.-17.7.2020
20.7.-24.7.2020
10.8.-14.8.2020
17.8.-21.8.2020
24.8.-28.8.2020

Chcem sa spýtať      Ceny kurzu

SMART MATURITA

Efektívny kurz na zvládnutie modernej maturity v anglickom jazyku a ostatných predmetov stredných škôl.

Kurz ponúka:

 • spracovanie všetkých maturitných otázok
 • prezentáciu a nácvik každej otázky
 • simuláciu a nácvik maturitných testov s dôrazom na počúvanie
 • precvičenie a obohatenie slovnej zásoby na zvládnutie každej maturitnej otázky
 • odbúranie stresu a trémy pred maturitnou komisiou
 • znalosti, ktoré môžete využívať aj pri prijímacích skúškach

Formy kurzu:

 • individuálny  kurz ( one-to-one hodiny )
 • Duo  kurz ( 2 študenti ) alebo malá skupinka spolužiakov

Pred začiatkom Vášho kurzu:

 • určíme optimálnu intenzitu kurzu podľa Vášho harmonogramu
 • nastavíme rozvrh, ktorý vyhovuje Vám (možnosť výučby aj počas víkendov)
 • zabezpečíme učebné materiály pre Vás

Chcem sa spýtať      Ceny kurzu

SMART DOUČOVANIE

Efektívne kurzy na zvládnutie testovania, prijímacích pohovorov, zlepšenia prospechu v škole alebo  udržania vynikajúcich študijných výsledkov.

Kurz ponúka:

 • tvorivý a individuálny prístup k jednotlivým úlohám
 • vytváranie priestoru pre efektívne napredovania a kreativitu študenta
 • dôsledné vychádzanie z učebných osnov, z učebných plánov a metodík výuky
 • individuálny prístup lektorov s dlhoročnými a bohatými skúsenosťami v oblasti doučovania žiakov základných a stredných škôl
 • opakovanie a utvrdzovanie učiva
 • bezplatné testovanie študentov na začiatku kurzov, počas kurzov a na konci kurzov

SMART DOUČOVANIE ponúka nasledovné kurzy a služby v oblasti doučovania:

 • doučovanie žiakov základných a stredných škôl v rámci predmetov ZŠ a SŠ (slovenský jazyk, cudzie jazyky – anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, dejepis)
 • príprava na prijímacie pohovory  na osemročné gymnáziá ( kurzy matematiky a slovenského jazyka)
 • príprava na prijímacie pohovory na štvorročné gymnáziá a stredné školy (kurzy matematiky a slovenského jazyka)
 • príprava na Testovanie 9 (monitory)
 • príprava na prijímacie pohovory na vysoké školy

Formy kurzu:

 • individuálny  kurz ( one-to-one hodiny )
 • Duo  kurz ( 2 študenti ) alebo malá skupinka spolužiakov

Pred začiatkom kurzu:

 • určíme optimálnu intenzitu kurzu podľa Vášho harmonogramu s ohľadom na mimoškolské aktivity
 • nastavíme rozvrh, ktorý vyhovuje Vám (možnosť výučby aj počas víkendov)
 • zabezpečíme učebné materiály pre Vás

Chcem sa spýtať      Ceny kurzu

SMART PRÍPRAVNÝ KURZ PET/FCE/CAE

Prípravné kurzy na cambridgeské certifikáty PET/FCE/CAE

Kurz ponúka:

 • Cambridgeské skúšky PET (Preliminary English Test), FCE (First Certificate in English) a CAE (Certificate in Advanced English) organizuje British Council a International House Bratislava. Naša jazyková škola však dokáže pripraviť študentov na zloženie týchto skúšok.
 • Hodiny sú zamerané na simuláciu testovania, používanie autentických materiálov.
 • Precvičenie všetkých zručností, ktoré sú súčasťou testovania (Speaking, Listening, Use of English, Reading and Writing ).
 • Počas prípravného kurzu si vyskúšate skúšku na nečisto a zistíte, ktorým oblastiam sa potrebujete viac venovať.
 • Kurz ponúka podrobné informácie ohľadom testovania, ako test prebieha, jednotlivé fázy testovania a ich obsah.
 • Najnovšie materiály pre študentov a online zdroje pre domácu prípravu.
 • Kurz je náročnejší na domáce úlohy ( najmä písomné zadania ), ktoré následne lektor opraví, ohodnotí a poskytne odbornú konzultáciu.

Forma kurzu:

 • individuálny SMART kurz one-to-one

Pred začiatkom Vášho kurzu:

 • Poskytneme otestovanie pred začatím kurzu, ktoré potvrdí dostatočnosť  Vašej jazykovej úrovne.
 • Zároveň Vám poskytneme kompletné informácie o jazykových skúškach a bezplatnú konzultáciu.
 • Zabezpečíme učebné materiály pre Vás.
 • Určíme optimálnu dĺžku trvania prípravného kurzu ( 8, 16 alebo 24 týždňov ).

Chcem sa spýtať      Ceny kurzu

V ČOM SME INÍ 

 • individuálny prístup
 • hodiny zamerané na rozprávanie
 • vlastné parkovanie
 • váš cieľ je aj naším cieľom
 • už 9 rokov na trhu
 • výučba detí metódou jolly phonics
 • smart riešenie pre váš úspech

Viac info na tel. čísle 0948 781 888 alebo cez 

kontaktný formulár