Čečinová 21/a
821 05 Bratislava
Po-Pia
7:30 - 20:00
+421 948 781 888

INVESTÍCIA
DO VZDELANIA

V čom sme iní

ONLINE LESSON

Využite možnosť pokračovať v kurzoch bezpečným spôsobom z pohodlia Vášho domova.
Ak máte záujem, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky.
napíšte nám

INVESTÍCIA DO VZDELANIA
VAŠICH DETÍ

smart kids

JAZYKOVÝ ZÁKLAD
PRE VAŠE DETI

Jolly Phonics

 

Anglický denný tábor / Summer camp
8.7. – 12.7. 2024    l    15.7. – 19.7. 2024
12.8. – 16.8. 2024    l    19.8 – 23.8 2024

V prípade záujmu vyplňte formulár alebo nás kontaktujte telefonicky.

 

Naše kurzy

SMART REAL WORLD

Efektívny kurz každodennej angličtiny na zvládnutie každodenných situácii.

Kurz ponúka:

 • reálne situácie zo života
 • maximálnu efektivitu a flexibilitu
 • intenzívne rozširovanie slovnej zásoby na zvládnutie bežných situácií
 • rozprávanie v cieľovom jazyku 
 • hodiny obohatené prácou online, youtube videami, podcastami

Formy kurzu:

 • individuálny  kurz ( one-to-one hodiny )
 • Duo  kurz ( 2 študenti )

Pred začiatkom Vášho kurzu:

 • bezplatne otestujeme Vašu jazykovú úroveň
 • zistíme Vaše silné a slabé stránky
 • určíme optimálnu formu a intenzitu kurzu
 • zabezpečíme učebné materiály pre Vás

Chcem sa spýtať      Ceny kurzu

SMART BUSINESS

Efektívny kurz na zlepšenie Vašej obchodnej angličtiny a zvýšenie sebaistoty v profesionálnych situáciách.

Kurz ponúka:

 • aktuálne business témy rozdelené do kľúčových oblastí (stretnutia, telefonovanie, prezentácie)
 • rozšírenie business slovnej zásoby 
 • využívanie interaktívnych učebných materiálov vyhotovených Cambridge University Press
 • online úlohy, DVD hodiny, youtube videá
 • nacvičovanie role-plays z reálnych business situácií

Formy kurzu:

 • individuálny  kurz ( one-to-one hodiny )
 • Duo  kurz ( 2 študenti )

Pred začiatkom Vášho kurzu:

 • bezplatne otestujeme Vašu jazykovú úroveň
 • zistíme Vaše silné a slabé stránky
 • určíme optimálnu formu a intenzitu kurzu
 • zabezpečíme učebné materiály pre Vás

Chcem sa spýtať      Ceny kurzu

SMART INTENSIVE

Ideálny kurz na zabezpečenie rýchleho pokroku vo výučbe a maximálne zlepšenie Vašej angličtiny za minimálny čas.

Kurz ponúka:

 • polointenzívne štúdium jazyka, v jazyku ste ponorený maximálne 6 vyučovacích hodín denne
 • simuláciu anglického prostredia, takže komunikujete výlučne v cieľovom jazyku
 • profit z individuálneho prístupu lektorov, ktorí sa venujú výlučne iba Vám
 • obohatenie vyučovacích hodín online prácou alebo DVD hodinami
 • komplexné zlepšenie jazykových schopností, budete komunikovať sebaisto
 • maximálnu flexibilitu, nakoľko si sami podľa vlastného diáru vyberiete štúdium v dopoludňajších alebo popoludňajších hodinách

Forma kurzu:

 • individuálny  kurz ( one-to-one hodiny 

Pred začiatkom Vášho kurzu:

 • bezplatne otestujeme Vašu jazykovú úroveň
 • zistíme Vaše silné a slabé stránky
 • určíme optimálnu intenzitu kurzu podľa Vášho harmonogramu
 • zabezpečíme učebné materiály pre Vás

Chcem sa spýtať      Ceny kurzu

SMART CONVERSATION

Ideálne riešenie pre zlepšenie konverzačných schopností a zručností v angličtine.

Kurz ponúka:

 • konverzáciu v anglickom jazyku obohatenú AUDIO nahrávkami, ktoré môžete počúvať doma, v aute, pri bežných domácich prácach
 • prehĺbenie slovnej zásoby a osvojenie si pohotových reakcií v cieľovom jazyku
 • komunikáciu na zvládnutie bežných situácií v každodennom živote (napr. nakupovanie, cestovanie, u lekára)
 • maximálny priestor na vyjadrenie Vašich myšlienok a postojov, ktorý umožní Vaše rýchle napredovanie
 • individuálny prístup a pútavé, dynamické hodiny

Forma kurzu:

 • individuálny  kurz ( one-to-one hodiny )
 • Duo  kurz ( 2 študenti )

Pred začiatkom Vášho kurzu:

 • bezplatne otestujeme Vašu jazykovú úroveň, na zvládnutie kurzu SMART CONVERSATION je potrebná úroveň „mierne pokročilý“
 • zistíme Vaše silné a slabé stránky
 • určíme optimálnu intenzitu kurzu podľa Vášho harmonogramu
 • zabezpečíme učebné materiály pre Vás

Chcem sa spýtať      Ceny kurzu

SMART PROFESSIONAL

Ideálne riešenie na získanie a zlepšenie jazykových zručností v anglickom odbornom jazyku.

Kurz ponúka:

 • najmodernejšie učebné materiály vyvinuté Cambridge University Press s dlhoročnými skúsenosťami v jazykových odborných oblastiach
 • individuálny prístup lektora, ktorý zabezpečí splnenie Vášho cieľa
 • rozšírenie a prehĺbenie odbornej slovnej zásoby
 • zvýšenie pocitu sebaistoty komunikovať v rôznych odborných situáciách používaním simulácií, role-plays a štúdií
 • maximálnu flexibilitu pri plánovaní hodín

SMART PROFESSIONAL ponúka nasledovné odborné oblasti jazykového napredovania:

 • Hotel Industry ( získanie jazykových vedomostí v oblasti hotelierstva)
 • Job-hunting ( príprava na zvládnutie pracovného pohovoru v angličtine)
 • Marketing ( získanie jazykových vedomostí v oblasti marketingu a reklamy)
 • Financial Sector ( získanie jazykových vedomostí v oblasti finančníctva)
 • Medicine ( získanie jazykových vedomostí v oblasti medicíny)
 • Legal English ( získanie jazykových vedomostí v právnickej oblasti)

Formy kurzu:

 • individuálny  kurz ( one-to-one hodiny )
 • Duo  kurz ( 2 študenti )

Pred začiatkom Vášho kurzu:

 • bezplatne otestujeme Vašu jazykovú úroveň, na zvládnutie kurzu SMART PROFESSIONAL je potrebná úroveň „mierne pokročilý“ alebo „pokročilý“
 • zistíme Vaše silné a slabé stránky
 • určíme optimálnu intenzitu kurzu podľa Vášho harmonogramu
 • zabezpečíme učebné materiály pre Vás

Chcem sa spýtať      Ceny kurzu

SMART KIDS

Efektívny kurz pre Vaše dieťa na oboznámenie sa s cudzím jazykom a prehĺbenie jazykových zručností a vedomostí.

Kurz ponúka: 

 • interaktívnu formu vyučovania zameranú na rozprávanie a počúvanie, moderné učebné materiály obohatené pesničkami, prácou s kartičkami
 • individuálny prístup a zaujímavé témy prispôsobené veku študentov, už od 6 rokov
 • výučbu iba v cieľovom jazyku
 • zábavné učenie 
 • spoluprácu so skúsenými lektormi v oblasti vyučovania detí
 • sebavedomie používať jazyk aj mimo triedy

Formy kurzu:

 • individuálny  kurz ( one-to-one hodiny )
 • Duo  kurz ( 2 študenti )

Pred začiatkom kurzu pre Vaše dieťa:

 • bezplatne otestujeme jeho jazykovú úroveň
 • zistíme silné a slabé stránky Vášho dieťaťa
 • určíme optimálnu intenzitu kurzu podľa harmonogramu mimoškolských aktivít Vášho dieťaťa
 • zabezpečíme učebné materiály 

Chcem sa spýtať      Ceny kurzu

JOLLY PHONICS

SMART Jolly Phonics

 • Chcete aby sa Vaše dieťa učilo správne rozprávať, čítať a písať po anglicky už od prvého kontaktu s angličtinou?
 • Chcete Vášmu dieťaťu uľahčiť nástup do školy, resp. učenie sa cudzieho jazyka nielen v predškolskom období, ale aj počas prvého roku v škole?
 • Aj Vaše dieťa sa môže naučiť správne vyslovovať, čítať a písať po anglicky za 1 rok.
 • Jolly Phonics je fonetická metóda, ktorá poskytuje deťom vo veku 4-8 rokov dôkladný základ pre naučenie sa čítať a písať v anglickom jazyku.
 • Počas prvých týždňov sa deti učia nielen zvuky anglickej abecedy, ale aj všetky zvuky, ktoré angličtina má, t.j. 42 zvukov, ako aj to, ako sa tieto zvuky píšu. S týmito vedomosťami pokračujú deti spájaním zvukov do slov a začínajú čítať. Zároveň si precvičujú písanie počúvaním zvukov hovoreného slova a identifikujú písmená, ktoré zodpovedajú týmto zvukom. Súčasne sa učia ako si poradiť s prvými nepravidelnými (nezbednými) slovíčkami. V tomto bode sú deti schopné samostatne čítať jednoduché knižky.
 • Deti, ktoré sa naučili čítať foneticky správne, dokážu prečítať aj neznáme slová. V rámci textu rozumejú ich významu, prípadne vedia nové slová zahrnúť do svojej aktívnej slovnej zásoby.
 • Dôvera, že rozprávajú, čítajú a píšu správne, dáva deťom ďalšiu motiváciu k učeniu sa cudzieho jazyka a zlepšuje ich šance sa daný jazyk naučiť skutočne dobre.

Chcem sa spýtať      Ceny kurzu

SMART SUMMER CAMP

Summer/Spring Camp

Efektívny letný/jarný kurz anglického jazyka  pre Vaše dieťa na oboznámenie sa s cudzím jazykom a prehĺbenie jazykových zručností a vedomostí počas letných/jarných prázdnin.

Kurz ponúka:

 • interaktívnu formu vyučovania zameranú na rozprávanie a počúvanie, moderné učebné materiály obohatené pesničkami, prácou s kartičkami
 • individuálny prístup a zaujímavé témy prispôsobené veku študentov
 • výučbu iba v cieľovom jazyku
 • zábavné učenie v malých skupinkách rovesníkov alebo kamarátov
 • spoluprácu so skúsenými lektormi v oblasti vyučovania detí
 • sebavedomie používať jazyk aj mimo triedy
 • kurzy sú vedené hravou formou a zamerané najmä na konverzáciu, ktorá je výlučne v anglickom jazyku
 • prostredníctvom hier, pesničiek, krátkych filmov, časopisov, súťaží  sa Vaše deti oboznamujú s jazykom, novou slovnou zásobou

Chcem sa spýtať      Ceny kurzu

SMART MATURITA

Efektívny kurz na zvládnutie modernej maturity v anglickom jazyku a ostatných predmetov stredných škôl.

Kurz ponúka:

 • spracovanie všetkých maturitných otázok
 • prezentáciu a nácvik každej otázky
 • simuláciu a nácvik maturitných testov s dôrazom na počúvanie
 • precvičenie a obohatenie slovnej zásoby na zvládnutie každej maturitnej otázky
 • odbúranie stresu a trémy pred maturitnou komisiou
 • znalosti, ktoré môžete využívať aj pri prijímacích skúškach

Formy kurzu:

 • individuálny  kurz ( one-to-one hodiny )
 • Duo  kurz ( 2 študenti ) alebo malá skupinka spolužiakov

Pred začiatkom Vášho kurzu:

 • určíme optimálnu intenzitu kurzu podľa Vášho harmonogramu
 • nastavíme rozvrh, ktorý vyhovuje Vám (možnosť výučby aj počas víkendov)
 • zabezpečíme učebné materiály pre Vás

Chcem sa spýtať      Ceny kurzu

SMART DOUČOVANIE

Efektívne kurzy na zvládnutie testovania, prijímacích pohovorov, zlepšenia prospechu v škole alebo  udržania vynikajúcich študijných výsledkov.

Kurz ponúka:

 • tvorivý a individuálny prístup k jednotlivým úlohám
 • vytváranie priestoru pre efektívne napredovania a kreativitu študenta
 • dôsledné vychádzanie z učebných osnov, z učebných plánov a metodík výuky
 • individuálny prístup lektorov s dlhoročnými a bohatými skúsenosťami v oblasti doučovania žiakov základných a stredných škôl
 • opakovanie a utvrdzovanie učiva
 • bezplatné testovanie študentov na začiatku kurzov, počas kurzov a na konci kurzov

SMART DOUČOVANIE ponúka nasledovné kurzy a služby v oblasti doučovania:

 • doučovanie žiakov základných a stredných škôl v rámci predmetov ZŠ a SŠ (slovenský jazyk, cudzie jazyky – anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, dejepis)
 • príprava na prijímacie pohovory  na osemročné gymnáziá ( kurzy matematiky a slovenského jazyka)
 • príprava na prijímacie pohovory na štvorročné gymnáziá a stredné školy (kurzy matematiky a slovenského jazyka)
 • príprava na Testovanie 9 (monitory)
 • príprava na prijímacie pohovory na vysoké školy

Formy kurzu:

 • individuálny  kurz ( one-to-one hodiny )
 • Duo  kurz ( 2 študenti ) alebo malá skupinka spolužiakov

Pred začiatkom kurzu:

 • určíme optimálnu intenzitu kurzu podľa Vášho harmonogramu s ohľadom na mimoškolské aktivity
 • nastavíme rozvrh, ktorý vyhovuje Vám (možnosť výučby aj počas víkendov)
 • zabezpečíme učebné materiály pre Vás

Chcem sa spýtať      Ceny kurzu

SMART PRÍPRAVNÝ KURZ PET/FCE/CAE

Prípravné kurzy na cambridgeské certifikáty PET/FCE/CAE

Kurz ponúka:

 • Cambridgeské skúšky PET (Preliminary English Test), FCE (First Certificate in English) a CAE (Certificate in Advanced English) organizuje British Council a International House Bratislava. Naša jazyková škola však dokáže pripraviť študentov na zloženie týchto skúšok.
 • Hodiny sú zamerané na simuláciu testovania, používanie autentických materiálov.
 • Precvičenie všetkých zručností, ktoré sú súčasťou testovania (Speaking, Listening, Use of English, Reading and Writing ).
 • Počas prípravného kurzu si vyskúšate skúšku na nečisto a zistíte, ktorým oblastiam sa potrebujete viac venovať.
 • Kurz ponúka podrobné informácie ohľadom testovania, ako test prebieha, jednotlivé fázy testovania a ich obsah.
 • Najnovšie materiály pre študentov a online zdroje pre domácu prípravu.
 • Kurz je náročnejší na domáce úlohy ( najmä písomné zadania ), ktoré následne lektor opraví, ohodnotí a poskytne odbornú konzultáciu.

Forma kurzu:

 • individuálny SMART kurz one-to-one

Pred začiatkom Vášho kurzu:

 • Poskytneme otestovanie pred začatím kurzu, ktoré potvrdí dostatočnosť  Vašej jazykovej úrovne.
 • Zároveň Vám poskytneme kompletné informácie o jazykových skúškach a bezplatnú konzultáciu.
 • Zabezpečíme učebné materiály pre Vás.
 • Určíme optimálnu dĺžku trvania prípravného kurzu ( 8, 16 alebo 24 týždňov ).

Chcem sa spýtať      Ceny kurzu

V ČOM SME INÍ 

 • individuálny prístup
 • hodiny zamerané na rozprávanie
 • vlastné parkovanie
 • váš cieľ je aj naším cieľom
 • už 12 rokov s vami
 • výučba detí metódou jolly phonics
 • smart riešenie pre váš úspech

Viac info na tel. čísle 0948 781 888 alebo cez 

kontaktný formulár